JPK VAT

Jednolity Plik Kontrolny (JPK VAT).Jednolity Plik Kontrolny są to informacje o zakupach i sprzedaży, wynikający z ewidencji VAT  za dany okres. JPK VAT generowany jest bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego danego przedsiębiorstwa i może być wysyłany wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie xml. Termin składania powyższych plików: do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jakie podmioty są zobowiązane do przesyłania JPK VAT i od kiedy ?Każdy mikro-przedsiębiorca, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składający deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, niezależnie od obrotów, jakie
osiąga zobowiązany jest od 1 stycznia 2018r prowadzić elektroniczną ewidencję VAT(rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT.
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017  r.

Kto jest zwolniony z obowiązku składania JPK VAT.Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:
-sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
-zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł - art. 113 ust. 1 lub 9),
-organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Pozostałe obowiązki podatnika.


Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikro-przedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:
* księgi rachunkowe  JPK_KR,
* wyciąg bankowy  JPK_WB,
* magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia między-magazynowe)  JPK_MAG,
* faktury (zestawienie faktur)  JPK_FA,
* podatkowa księga przychodów i rozchodów  JPK_PKPIR,
* ewidencja przychodów  JPK_EWP.

Standardy danych i formatu JPK obejmą także dane dotyczące paragonów i raportów z kas rejestrujących, ewidencji dla podatku akcyzowego i kantorów wymiany walut.  Dla przykładu, w przypadku obrotu magazynowego, w Jednolitym Pliku Kontrolnym powinny znaleźć się takie dane, jak np.: cena towaru, jednostka miary, wartość towaru, odbiorcy towaru, czy numery faktur. Program księgowo-finansowy powinien zapewniać obsługę dokładnie tych danych, jakich wymagać będą organy podatkowe w JPK. W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK.