izzyRest

Program izzyRest jest systemem przeznaczonym do obsługi gastronomii, zapewniając ciągłe i sprawne funkcjonowanie palcówki. Oprogramowanie powstało z myślą o wygodzie pracy użytkownika oraz integracji czynności wykonywanych w punktach gastronomicznych.  

Najważniejsze cechy:

 • praca w systemie Windows;
 • moduł kelnerski również z obsługą mobilną w systemie Android;
 • praca w sieci komputerowej;
 • możliwość instalacji na dowolnej ilości komputerów (bez względu na posiadaną licencję);
 • rozbudowany system uprawnień dla użytkowników;
 • dostęp do programu przez Internet;
 • integracja z portalami pyszne.pl, upmenu.com;
 • integracja z terminalami płatniczymi polcard i sixpayments;
 • szybka instalacja i konfiguracja systemu (instalacja systemu, wprowadzenie karty menu, cenniki,  sale i stoliki, użytkownicy, prawa dostępu
 •  itp nie powinna trwać więcej niż 1-2godziny);
 • łatwy mechanizm w pełni automatycznych kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii komputera - pozwalający na odzyskanie danych wraz zinstalacją systemu w ciągu kilku minut);
 • mechanizm awaryjnych baz danych pozwalających na pracę w przypadku awarii sieci komputerowej;
 • system automatycznych aktualizacji do nowych wersji;
 • dostępne API do komunikacji ze stronami internetowymi;
 • kilkadziesiąt wbudowanych raportów i wydruków z możliwością ich edytowania, definiowania własnych zestawień, widoków itp. 

Funkcje POS:

 • dowolna ilość otwartych rachunków;
 • definiowany układ sali (stoliki, wiele sal);
 • łączenie/dzielenie rachunków;
 • grupowa obsługa rachunku;
 • rozbudowany system uprawnień użytkowników;
 • obsługa rachunków i rozliczeń wewnętrznych;
 • obsługa dowolnej ilości drukarek bonowych i monitorów kuchennych;
 • zwrotna informacja dla kelnera z kuchni o realizacji zamówienia;
 • kontrola czasu realizacji zamówień;
 • definiowane wzory wszystkich wydruków;
 • zmiana kolejności bonowania;
 • atrybuty produktów (np. bardziej wysmażony, mniej wysmażony), w tym również atrybuty ilościowe;
 • obsługa zestawów alternatywnych (np. frytki lub ryż lub ziemniaki, cola lub fanta lub sprite), kompozycji produktów z wyborem z listy oraz kompozycji z wyborem z grup (np. pizza z wymiennymi składnikami, dzielona na części, itd.);
 • obsługa rezerwacji stolików (z możliwością wstępnej rezerwacji menu + możliwość automatycznego utworzenia rachunku kelnerskiego na podstawie rezerwacji).

Pizza i dostawy na telefon:

pizza:

 • dowolnie definiowane składniki pizzy,
 • możliwość automatycznej zmiany ceny przy zamianie składników,
 • podział pizzy na części,
 • wymiana składników dla osobnych części,

dostawy:

 • szybkie wyszukiwanie Klienta w/g dowolnego parametru (nr. telefonu, imię, adres itp),
 • podpowiedzi ostatniego zamówienia i ulubionych potraw Klienta,
 • definiowane strefy dostawy,
 • prezentacja adresu dostawy wraz z rejonem dostawy na mapach google,
 • definiowane kierunki sprzedaży (dowóz, odbiór osobisty, w lokalu),
 • przyporządkowanie zamówień do kierowców,
 • system rozliczania kierowców.

Promocje, rabaty i systemy lojalnościowe:

rabaty:

 • rabaty procentowe i kwotowe,
 • definiowane uprawnienia do udzielania rabatów,
 • karty rabatowe,
 • bony rabatowe (kwotowe),
 • definiowane przyciski "szybkich rabatów"

promocje:

 • promocje związane z produktem, grupą produktów lub ilością składników,
 • możliwość ograniczeń czasowych promocji,
 • łączenie promocji z kartami klienta,

systemy lojalnościowe:

 • zbieranie punktów za poszczególne produkty,
 • wymiana punktów na produkty,
 • karty przedpłacone,
 • karty abonamentowe.

Sieć lokali:

 • centralna baza danych,
 • zarządzanie pozycjami menu, cennikami, promocjami w poszczególnych lokalach z centrali,
 • dostęp do baz danych poszczególnych lokali bezpośrednio z centrali,
 • synchronizacja bazy klientów,
 • obsługa własnych systemów lojalnościowych i rabatowych z centralnym zarządzaniem i automatyczną synchronizacją danych,
 • centralny magazyn,
 • system zamówień magazynowych pomiędzy lokalami i centralnym magazynem,
 • moduł produkcji w magazynie centralnym zsynchronizowany z zamówieniami z lokali,
 • raporty łączone (z poszczególnych lokali), sieci lokali.

Smartfony i tablety - izzyRest mobile:

 • obsługa z dowolnego urządzenia z systemem android (smartfony, tablety);
 • możliwość pracy off-line (bez zasięgu sieci wifi);
 • synchronizacja rachunków urządzenie przenośne - POS (rachunki utworzone na urządzeniu przenośnym widoczne od razu na urządzeniu POS);
 • pełna obsługa rachunków, stolików;
 • łączenie/dzielenie rachunków;
 • obsługa zestawów i kompozycji (pizza);
 • współpraca z drukarkami bonowymi i monitorami kuchennymi;
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi.            

Obsługa magazynów:

 • rozliczanie magazynów on-line;
 • dowolna definiowana struktura magazynów;
 • definiowane rodzaje operacji magazynowych;
 • łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań), automatyczne przeliczanie jednostek;
 • obsługa dostawców;
 • inwentaryzacje na dowolny moment, również "wstecz" (z automatycznym przeliczaniem stanów magazynowych);
 • sprawdzanie historii stanu magazynowego na dowolny moment;
 • łatwa, intuicyjna kontrola braków magazynowych;
 • tworzenie gotowych szablonów dla operacji magazynowych;
 • przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtrowanie danych);
 • eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt;
 • inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury;
 • dowolne wydruki i raporty łącznie z wykresami;
 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet.

Manager/biuro:

 • łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, receptur i produktów (rezygnacja z kodów, operacje jedynie na nazwach - najbardziej naturalne z możliwych;
 • zastosowanie technologii drag&drop np. przy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczególnymi grupami);
 • rozbudowane definiowanie uprawnień użytkowników;
 • tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników;
 • definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwość zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur);
 • obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g średniej ceny magazynowej składników lub w/g ostatnich cen przyjęcia na magazyn;
 • definiowalne wszystkie listy słownikowe;
 • dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary;
 • szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz, raport godzinowy sprzedaży);
 • dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych;
 • moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z możliwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji, automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp);
 • automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych;
 • bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią);
 • dostęp do rozliczeń kelnerskich, analizy rozliczeń;
 • możliwość śledzenia dowolnych połączeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp.);
 • dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy;
 • współpraca z systemem hotelowym izzyHotel;
 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet.