Gastro Szef

Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Kontrola zużycia surowców Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe.

Dane programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do wybranych
systemów finansowo-księgowych.

Ogromną zaletą programu jest możliwość współpracy z kasami rejestrującymi lub stanowiskami kelnerskimi POS wyposażonymi w monitory dotykowe,
na których rejestrowana jest sprzedaż. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczenia gastronomii od dostaw surowców,
obrotu wewnątrz firmy jak i kontroli rozchodów surowców z tytułu sprzedaży potraw.

Współpraca z kasami fiskalnymi jest dwukierunkowa. Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny itp.), grupach
towarowych, kelnerach, rozkładzie klawiatury; z drugiej strony pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy
oraz poszczególnych kelnerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis, nie wymagają od obsługi żadnej
umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez program Gastro.

Zastosowanie nowoczesnej technologii OLAP pozwala na tworzenie własnych analiz w dowolnym przekroju. Analizy mogą wspierać bieżącą pracę
kierownictwa np. odpowiedzą na pytanie jak funkcjonuje nowa promocja, jak i pomagać w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym przez
ułatwienie w wyszukiwaniu nowych trendów rynkowych i dokładniejszy wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań.

Rozliczanie magazynów i zużycia surowców w lokalu gastronomicznym:

 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
 • obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (Gastro w sieci lokali gastronomicznych),
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur.


Kontrola kosztów - Food Cost:

 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej.


Rozliczanie produkcji gastronomicznej:

 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów;
 • posiada raporty produkcji dziennej;
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw.


Zaawansowana obsługa zamówień:

 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce;
 • posiada moduł automatycznych zamówień.


Inwentaryzacje:

 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora.


Usprawnienie zarządzania lokalem:

 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników.


Rozliczenia i rabaty:

 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;


Planowanie imprez:

 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
 • prezentuje raporty historii artykułów;


Wystawianie faktur:

 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży.


Przejrzyste raporty:

 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc.
 • szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS).